Wie was Asita?

IMG_1666.JPG

Toen prins Siddharta Gautama, de latere Boeddha, als zoon van koning Suddhodana, geboren werd leefde er een kluizenaar met de naam Asita in de bergen niet ver daarvandaan.
Deze merkte een eigenaardige straling rond het paleis.

Hij interpreteerde dit als een goed voorteken en ging naar het paleis waar hij het kind zag.

Hij herkende in het kind onmiddellijk een Mahapurusha en voorspelde dat het een groot koning zou kunnen worden die de hele wereld kon onderwerpen, maar indien hij het hofleven de rug zou toekeren om een religieus leven te leiden, hij een Boeddha zou worden.
Zoals we allemaal weten is het laatste gebeurd.

Asita was dus een boodschapper, een profeet, een ziener.
Zonder dat wij ons willen spiegelen aan deze grote wijsgeer, hebben we wel degelijk een visie en een boodschap, waarmee de keuze voor deze naam enigszins gerechtvaardigd lijkt.